ZESPÓŁ

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu nowych studiów przypadku! Zapraszamy zarówno Praktyków, jak i Pracowników akademickich.

Korzyści dla Autorów - Praktyków:

  • Popularyzacja Autora wśród odbiorców studium przypadku.
  • Autorstwo materiału dydaktycznego na potrzeby środowiska akademickiego.
  • Promowanie wizerunku Autora jako eksperta w dziedzinie, której jest poświęcone studium przypadku.
  • Zdobycie nowego doświadczenia - uczestnictwo w akademickim projekcie badawczym.

Korzyści dla Autorów związanych ze środowiskiem akademickim:

  • Autorstwo publikowanego materiału dydaktycznego.
  • Związanie nazwiska Autora ze studium przypadku.
  • Możliwość popularyzacji prac naukowych Autora studium przypadku (m.in. poprzez zamieszczenie odnośników do publikacji w materiale lub w notatce dydaktycznej).
  • Promowanie wizerunku Autora jako eksperta w dziedzinie, której jest poświęcone studium przypadku.
  • Doskonalenie warsztatu tworzenia materiałów dydaktycznych.