ZESPÓŁ

 • Mgr Krzysztof J. Chmielewski:
  jest asystentem Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) i współpracownikiem Centrum Interdyscyplinarnego pod kierownictwem Prof. Andrzeja Koźmińskiego. Publikował artykule z zakresu budowanie marki i strategiczne zarządzanie marką w czasopismach polskich i zagranicznych. Przed rozpoczęciem pracy w ALK pracował w branży konsultingowej i badan rynku dla międzynarodowych firm doradczych i międzynarodowych banków.
   
 • mgr Karolina Kamila Dąbrowska:
  jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Od października 2013 jest studentką studiów doktoranckich. Jej zainteresowania badawcze dotyczą budowania i rozwijania: kapitału społecznego, zaufania oraz reputacji zarówno w, jak i pomiędzy organizacjami.
   
 • dr Monika Golonka
  pracuje jako adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ponad 10 lat doświadczenia menedżerskiego w polskich i międzynarodowych firmach tworzących technologie teleinformatyczne. Absolwentka Executive MBA ALK. Autorka artykułów naukowych wydawanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jej zainteresowania naukowe związane są ze zmianami w zarządzaniu, a także współpracą międzyorganizacyjną, niepewnością oraz zaufaniem.
   
 • Anna Goryńska
  Zatrudniona w Akademii Leona Koźmińskiego od 2001 r., obecnie pracuje na stanowisku redaktora naczelnego, współtworząc politykę wydawniczą ALK. Sekretarz redakcji punktowanych czasopism naukowych: „Management and Business Administration. Central Europe”, „Coaching Review”  oraz „Decyzje” . Absolwentka Wydziału Historii (UW) i studiów podyplomowych: z dziennikarstwa (UW), zarządzania i marketingu (ALK) oraz ochrony własności intelektualnej (UW).
   
 • dr Paweł Korzyński:
  pracuje jako Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego oraz posiada status "visiting scholar" na INSEAD Business School. W latach 2011-2013 uczestniczył w programie badawczym na Harvard University. Jego zainteresowania naukowe obejmują przywództwo oraz internetowe sieci społecznościowe. Paweł Korzyński posiada 10-letnie doświadczenie w projektach konsultingowych dla firm takich jak Carl Zeiss, Medlab, Scania, Black Red White. Jest autorem tekstów dla czasopism takich jak Harvard Business Review oraz International Journal of Manpower.
   
 • dr Paweł Mielcarz :
  Pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi zajęcia w zakresie zarządzania finansami oraz wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy doradczej.
   
 • mgr Karolina Mikołajewska-Zając :
  jest asystentką w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestniczyła w projektach badawczych na temat biograficznych konsekwencji transformacji postsocjalistycznej wśród pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, które prowadzone były przez zespół z Instytutu Socjologii UW i Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Obecnie zajmuje się problematyką pracy instytucjonalnej w nowych technologiach (ze szczególnym uwzględnieniem walk o znaczenie technologii i pracy, a także konfliktów regulacyjnych).
   
 • mgr Maciej Marcin Rządca:
  jest doktorantem w Akademii Leona Koźmińskiego, posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie badań ilościowych zdobytą w świecie biznesu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół takich tematów jak: sieci organizacji, zarządzanie organizacjami wirtualnymi, analityka sieci.
   
 • Bartłomiej Serafiński:
  ekspert w zakresie budowania marek i projektowania innowacji rynkowych. Założyciel firmy TouchIdeas, pierwszej polskiej firmy nagrodzonej zarówno Red Dot Communication Design Award jak i złotą nagrodą Effie.
   
 • Karolina Skorulska:
  w roku akademickim 2014/2015 stażystka w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego oraz studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w j. angielskim (specjalizacja: Corporate Finance). W trakcie studiów przebywała na wymianie studenckiej w Otto-Friedrich-Universität w Bamberg (Niemcy). W 2014 r. odbyła praktyki w Narodowym Banku Polskim oraz Ministerstwie Finansów.
   
 • ­dr Marcin Wardaszko:
  kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji przy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kierownik studiów Koźmiński MBA dla kadry IT . Od 2003 roku trener i twórca symulacyjnych gier decyzyjnych dla edukacji i konsultingu. Członek zarządu Association for Business Simulation and Experiential Learning, od wielu lat należy również do International Simulation and Gaming Association. Aktywnie wdraża i wykorzystuje gry i symulacje w nauczaniu, badaniach naukowych i doradztwie biznesowym.
   
 • mgr inż. Krzysztof Zaczek
  Prezes Zarządu Szpital Murcki SP. z.o.o. W 2013 roku ukończył Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej otrzymując wyróżnienie za najlepszy projekt doradczy. Ekspert w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej oraz restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia. Członek Konwentu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach oraz Rady Fundacji im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szpitala Murcki w Katowicach.
   
 • Katarzyna Zalewska
  w roku akademickim 2014/2015 studentka III roku studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie o specjalizacji zarządzanie przedsiębiorstwem. Finalistka VIII edycji Programu TOP 15 dla najlepszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego.

Asystenci projektu

 • Magdalena Klimaszewska
 • Anna Tybuś-Kamela
 • Zbigniew Wideryński
 • Antoni Kolek (w okresie 02-03.2014)