STUDIA PRZYPADKU

Projekt badawczy p.t. "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami" jest realizowany przez zespół Katedry Zarządzania ALK i jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV edycji programu LIDER (więcej informacji - kliknij tutaj). Kierownikiem Projektu jest prof. dr hab. Dominika Latusek.

Celem praktycznym projektu jest stworzenie pierwszego w Polsce bazy case studies zawierającej studia przypadku polskich organizacji z sektora prywatnego, publicznego oraz pozarządowego. Zbiór przypadków będzie wykorzystywany w programach akademickich na wszystkich poziomach kształcenia, w edukacji menedżerskiej oraz szkoleniach. W chwili obecnej masowo używanymi studiami przypadków są materiały ze szkół amerykańskich, zachodnioeuropejskich i azjatyckich, stąd przygotowywana baza danych będzie unikalnym źródłem wiedzy nt. rodzimych organizacji.

Celem teoretycznym projektu jest analiza powstawania sieci wewnątrzorganizacyjnych jako podstawy w budowaniu kapitału społecznego. Projekt ma za zadanie określenie źródeł budowy kapitału społecznego w charakterystycznych dla Polski warunkach niepewności i ryzyka, w których nie ma możliwości wykształcenia go na podstawie klasycznych źródeł wskazywanych dotychczas w literaturze.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem badawczym.