PARTNERZY

Zapraszamy do współpracy organizacje (przedsiębiorstwa, organizacje non-profit, jednostki samorządowe), które pragną zostać bohaterem studium przypadku.

Korzyści dla Organizacji - Uczestników projektu:

  • Rozpowszechnianie informacji o Organizacji wśród studentów i słuchaczy wszystkich typów zajęć (m.in. studiów dziennych, zaocznych, MBA, szkoleń) pracujących podczas zajęć na opracowywanych w projekcie studiach przypadków.
  • Wzbudzenie zainteresowania bieżącymi działaniami Organizacji – podczas pracy ze studium przypadku uczestnicy zajęć samodzielnie poszukują informacji na temat omawianych zagadnień, na przykład odwiedzają stronę internetową Organizacji.
  • Uczestniczenie w tworzeniu pierwszej w Polsce profesjonalnej bazy materiałów dydaktycznych dla kierunków studiów o charakterze biznesowym.
  • Możliwość dostępu do nowych pomysłów studentów przy dalszej współpracy, by móc w praktyce wykorzystać rozwiązania stworzone przez studentów podczas zajęć.
  • Na etapie przygotowywania studium przypadku możliwość współpracy z zespołem badawczym przy analizie i rozwiązywaniu bieżących problemów Organizacji.
  • Współudział w dostosowywaniu programów nauczania do potrzeb praktyki biznesowej.
  • Współudział w tworzeniu materiałów dydaktycznych osadzonych w polskim kontekście społeczno-kulturowym.