Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę: zarządzania wiedzą, współpracy w wirtualnym otoczeniu oraz analizę sieci. Jest autorką publikacji poświęconych tymże zagadnieniom w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym Ostatnie badania prowadziła w polskiej branży gier komputerowych.